logo

Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden

Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden
aside image

19 mei: Ontwikkeltafel 'Professionals aan zet'

Extra ontwikkeltafel 19 mei: professionals aan zet

Alles wat in de overeenkomsten is vastgelegd en aan de Ontwikkeltafel verder wordt ontwikkeld, landt uiteindelijk in de praktijk. Daar zijn de professionals vanuit gemeenten en jeugdhulpaanbieders (en eventuele partners) aan zet.

Gevoed door uitkomsten van vier onderzoeken van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, waaronder het Professional-ervaringsonderzoek (PEO), zal er op donderdag 19 mei ’s middags tijdens een extra Ontwikkeltafel worden gekeken naar de praktische werkbaarheid van al die uitkomsten. Professionals krijgen de gelegenheid om concrete suggesties te doen, gericht op het versterken van de uitvoering.

Programma donderdag 19 mei van 14.00 – 17.00 uur

Voor genodigden:

  • Jeugdhulpprofessionals lokale teams gemeenten
  • Professionals van gecontracteerde jeugdhulpaanbieders
  • Inhoudelijk betrokkenen bij de administratieve werkprocessen Haaglanden rondom jeugdhulp van gemeenten en gecontracteerde aanbieders
  • Beleids/stafmedewerkers van gemeenten en professionals van gecontracteerde jeugdhulpaanbieders in de Haaglanden

Doel: Oplossingen aandragen voor de ervaren uitdagingen op het vlak van vakmanschap en werkproces en zo voor professionals het werken makkelijker te maken.

Wat wil de professional?
Deelnemers kunnen meedoen aan beide workshops en krijgen de kans om antwoord te geven op de vraag ‘wat wil de professional’? De workshops zijn interactief en oplossingsgericht.

De uitkomsten worden overgedragen aan jeugdhulpregio Haaglanden (gemeenten en jeugdhulpaanbieders) en zijn terug te lezen in de volgende nieuwsbrief of op www. Jeugdhulphaaglanden.nl.

  • Plenair: Ervaringen uit de praktijk van de jeugdhulpprofessional
  • Workshop 1 Uitdagingen aan het vakmanschap: wat wil de professional?
  • Workshop 2 Uitdagingen aan de organisatie van het werkproces: wat wil de professional?

Meer informatie en aamelden

Foto: Regionale samenwerking Jeugdhulp Haaglanden
Tekst: Regionale samenwerking Jeugdhulp Haaglanden

Geef een reactie